Celkem inzerátů: 8554
Provozovatel:
Netia s.r.o.
Hliníky 259
679 72 Kunštát
tel: 732 218 960
mail: info@maxinzert.cz
IČ: 25588869

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C., vložka 36167
TOPlist
www.smsbrana.cz
internetové obchody
Inzerce zdarma
středa 17.8.2022Svátek slaví: Petra
Provozní podmínky Reklama Poslat SMS Hledat v inzerátech::

Provozní podmínky serveru www.maxinzerce.cz. www.maxinzert.cz

Provozovatel inzertního serveru www.maxinzerce.cz, www.maxinzert.cz:
Netia s.r.o.
Bašty 8,602 00 Brno,
IČO: 25588869
(dále jen provozovatel)
 • www.MAXinzert.cz je server pro soukromou a komerční inzerci.
 • Pravdivost informací.
  Inzerent se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru www.MAXinzert.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit provozovatele nebo třetí osobu.
 • Odpovědnost zadavatele inzerátu
  Provozovatel se nepodílí na obsahu nabídek a popisu zboží a ani za tento obsah neodpovídá. Připojuje-li prodávající ke svému popisu zboží i fotografie, upozorňujeme tímto, že fotografie, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorským právům nebo jiné ochraně a Inzerující se může jejich umístěním v rámci popisu zboží dopustit zásahu do práv třetí osoby. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží, vyhrazuje si však právo odstranit či změnit popis zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv ze strany prodávajícího. Inzerující berou na vědomí, že Provozovatel je povinen předat jeho osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Inzerent se dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
 • Komerční a soukromá inzerce.
  Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé. Jeden inzerát smí být v inzerci opakován nejdříve za týden (7 dní), častěji se opakující inzerát bude administrátory smazán, nebo mohou být zpoplatněny. Inzerce je na serveru www.MAXinzert.cz - zdarma, pouze některé rubriky jsou zpoplatněny.
 • Nezveřejnění nebo smazání inzerátů.
  Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům nebo poškozuje pověst provozovatele. Provozovatel si také vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody inzeráty, které nejsou v souladu s body 2. a 3. těchto provozních podmínek nebo jsou v nesprávné kategorii - rubrice. Pokud provozovatel smaže inzerát z důvodů uvedených v těchto podmínkách, nemá Inzerent nárok na náhradu částky za speciální službu, která je placená tzv. topování inzerátu přes SMS nebo zveřejnění inzerátu v placené kategorii.
 • Ochrana osobních dat.
  Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru www.MAXinzert.cz.
 • Právo na změnu/zrušení služby.
  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru www.MAXinzert.cz i bez upozornění uživatele.
 • Funkčnost služeb.
  Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru www.MAXinzert.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.
 • Informace.
  Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může uživatel projevit zasláním požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu provozovatele inzerce@maxinzerce.cz . Provozovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět.
www.careerjet.cz
www.tchibo.cz


Partneři - výměnná reklama ?

Kult.cz - Vaše denní dávka kultury a zábavy - Divadla, kina, kluby, koncerty, výstavy ...
© 2008 MAXinzert.cz